Registreer gratis

Registreer voor gratis toegang tot h├ęt totaal-evenement voor klimaatbestendige en biodiverse openbare ruimte. Uw voucher is geldig voor beide dagen.

Registreer hier voor gratis toegang >

Ervaar een ultieme mix van urgente kennis en praktische oplossingen voor wateroverlast, hittestress, extreme droogte en de toekomst van onze leefomgeving. Woon gratis sessies bij van topsprekers. Ontdek de nieuwste producten en toepassingen in het Innovatietheater en op de beursvloer bij alle deelnemende bedrijven en organisaties.

De Nationale Klimaat Expo wordt veel bezocht door mensen die werkzaam zijn bij gemeenten, waterschappen, provincies en andere overheidsinstanties. Bekijk hieronder vanuit welke organisaties bezoekers zich tot nu toe hebben geregistreerd.

x

Nationale Klimaat Expo video editie 2023