NL

Hét totaal-evenement voor klimaatbestendige en biodiverse openbare ruimte.

Een ultieme mix van urgente kennis en praktische oplossingen voor wateroverlast, hittestress, extreme droogte en onze toekomstige leefomgeving.

Sponsor

Kennispartners & partners

x

Vakbeurs Klimaat groeit verder als NKE