Kragten

Het klimaatvraagstuk is een van de grotere uitdagingen waar we de komende jaren met z'n allen voor staan. Hiervoor moeten we anders gaan denken en werken dan dat we gewend zijn. Kragten is dagelijks bezig om deze routines te verbreken. Want niet alleen de overheid is verantwoordelijk voor het klimaatvraagstuk, maar ook de burger, landbouw en het bedrijfsleven kan een grote bijdrage leveren. Kragten is van mening dat klimaat een groot en complex vraagstuk is, maar dat door vele 'kleine' stappen in de dagelijkse praktijk kan worden ingevuld.

In Nederland hebben we ruim zeventien miljoen kansen op bijdragen aan een klimaatrobuust Nederland, deze kansen dienen we te grijpen. Daarmee gaan we niet in een keer het hele klimaatverhaal oplossen. Maar daarmee zetten we wel een essentiële stap om binnen de gemeentegrenzen veel te bereiken. Daarbij is het vanzelfsprekend belangrijk dat we de inwoners en andere stakeholders op de juiste manier betrekken. Dat vraagt om een andere manier van samenwerken dan traditioneel, zowel voor burgers, bedrijven als voor gemeenten zelf. Communicatie en participatie zien wij dan ook als belangrijke succesfactoren voor klimaatadaptatie.

Daarnaast koppelen we klimaat aan visies en richtinggevende beleidsstukken, zoals de Omgevingswet, waarin de gewenste landschappelijke en stedelijke ontwikkelingen voor de komende jaren zijn opgenomen. Dit is een pre om onze inrichting voor de toekomst duurzaam en robuust te maken en te houden.

Contact

Petra Thijs
Petra Thijs
E. pt@kragten.nl
T. 06-8127 3084
  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.