Terugblik 2023

De Nationale Klimaat Expo 2023 was een groot succes! In totaal waren er 1.650 bezoekers en 411 professionals in de stands op de expovloer. De meeste bezoekers (40%) geven het evenement een 8 als rapportcijfer, 37% geeft het een 7 en sommigen geven het zelfs een 9 of een 10. En toch gaan we weer naar mogelijkheden kijken om het nog verder te verbeteren.

Drie thema's, één doel

Of men nu bezig was met waterbeheer, het verminderen van hittestress of het bestrijden van droogte, iedereen had één gezamenlijk doel voor ogen: het klimaatbestendig maken van Nederland, veelal met biodiversiteit en natuurinclusiviteit als uitgangspunt.

Bezoekers en exposanten droegen ieder op hun eigen manier bij aan deze uitdaging. Van beleidsmakers en beheerders tot projectleiders en studenten. De diversiteit van de bezoekers toonde aan dat het aanpakken van klimaatverandering een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, die vraagt om samenwerking en innovatie.

Twee goedgevulde dagen

Tijdens de Nationale Klimaat Expo was Expo Houten gevuld met creativiteit en innovatie. In ruim 130 stands presenteerden bedrijven en organisaties de nieuwste oplossingen, producten en toepassingen voor een klimaatbestendige openbare ruimte.

Ook werden 34 lezingen in totaal 1.669 keer bezocht. Hier lieten bezoekers zich informeren over specifieke en direct toepasbare vakkennis over klimaatadaptatie.

Landelijke interesse bij de overheid

Professionals uit het gehele land reizen jaarlijks af naar de beurs. Honderden ambtenaren van meer dan 150 verschillende Nederlandse gemeenten toonden dit jaar interesse. Ook waren er afgevaardigden aanwezig van 8 provincies, 8 waterschappen én Rijkswaterstaat.

Tot ziens in 2024

De voorbereidingen voor de editie van 17-18 april 2024 zijn alweer van start gegaan. We ontvangen u dan graag opnieuw. Tot de volgende keer!

x

Nationale Klimaat Expo video editie 2023