Buitengewoon Adviseurs (NL Greenlabel)

Buitengewoon Adviseurs neemt deel als partner in het NL Greenlabel Parkpaviljoen.

ADVISEURS VOOR DE PUBLIEKE RUIMTE
Buitengewoon is een adviesbureau voor het beheer van de publieke ruimte. Een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte. Less is More is ons motto. Beheer is de stuwende kracht voor beleving en (bewoners)participatie. Buitengewoon is bij uitstek in staat om in samenwerking met u een duurzame leefomgeving te realiseren, een publieke ruimte waarin mensen zich prettig voelen. Vanuit de praktijk, met onze ruime kennis en ervaring.

SAMEN MET EN VOOR ONZE OPDRACHTGEVERS
Wij kunnen u ondersteunen bij succesvolle bewonersparticipatie, verbetering van de uitvoeringsorganisatie en ondersteuning bij uw beheerafdeling of buitendienst. We doen dit samen met en voor onze opdrachtgevers.