Klimaatgesprek over groenbestek

Duurzaam en circulair werken is een standaardwaarde in aanbestedingen. Mooie begrippen, maar hoe ga je hier nu mee om? Tijdens deze workshop wil Groenkeur in kaart brengen welke onderdelen er in een duurzaam groenbestek thuis horen volgens opdrachtgevers én groenaannemers. Het is de bedoeling om van elkaar te leren. Of het nu gaat over ecologisch beheren, elektrificatie, CO2-footprint, plan van aanpak voor vrijkomende materialen, maar ook het recyclen van kunstgras hoort hierbij. Wij zijn benieuwd wat u wilt toevoegen aan uw groenbestek en hoe we elkaar hiermee kunnen helpen.

  • Frans Pladdet
    Frans Pladdet

    Stichting Groenkeur

Locatie: Klimaatpraat 3
Datum: 21/04/2022
Begin: 10:45
Einde: 11:15
  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.