Producten & diensten

Vakbeurs Klimaat in Expo Houten

Vakbeurs Klimaat onderscheidt zich als vakbeurs door het grootste en alles omvattende aanbod voor het (her)inrichten van de klimaat- en waterbestendige stad en leefomgeving. De 3 thema's zijn wateroverlast, hittestress en droogte.

U vindt onder meer innovatieve producten op het gebied van:

  • Waterbeheer (infiltratie, buffering, afvoer)
  • Waterdoorlatende verharding
  • Groeninrichting (beplanting, dak- en gevelgroen, biodiversiteit, groenmanagement)
  • Riolering
  • Advies (ontwerp en beheer van openbare ruimte, klimaatbestendige stad, klimaatadaptatie)
Vakbeurs Klimaat in Expo Houten
Deskundigen nemen ruim de tijd om je te woord te staan. Groot aanbod.

Bezoeker editie 2019

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.