ESEP Milieutechniek

Met meer dan 30 jaar ervaring in huis levert ESEP doordachte oplossingen voor de zuivering van afvalwater en de beheersing van waterstromen. Sinds decennia zijn wij leidend op het gebied van afscheidertechniek met onze KOMO en CE gecertificeerde olie, vet en slibafscheiders voorzien van inwendige HDPE lining. Daarnaast leveren en ontwikkelen wij een scala aan aanvullende technieken om water zodanig te zuiveren dat het volgens geldende normen mag worden geloosd op de gemeentelijke riolering, oppervlaktewater of kan worden hergebruikt.

Op het gebied van waterbeheersing heeft ESEP, samen met partner ANDEL, een aantal oplossingen ontwikkeld om wateroverlast te voorkomen zoals schotbalken voor tijdelijke waterkeringen, vloeistofdichte keerwanden rondom bebouwingen, en vroegtijdige signalering van wateroverlast. Bezoek onze stand voor een uitgebreide toelichting!

Contact

Afdeling Verkoop
E. info@esep.nl
T. 0495543430