Dubotool

Dubotool is een vereenvoudigd hulpmiddel voor de beoordeling van de duurzaamheid van GWW-projecten. In Dubotool worden alleen de belangrijkste milieuthema's meegenomen. Dit zijn thema's die gezamenlijk voor 90% of meer het milieuprofiel bepalen. Dubotool is gebruiksvriendelijk en voor iedere opdrachtgever en aannemer toepasbaar. Hierdoor is de tool met name geschikt voor minder omvangrijke projecten.

Dubotool gaat uit van het referentieontwerp (bijvoorbeeld het besteksontwerp) en berekent aan de hand van de aanbieding de winst die behaald wordt op het gebied van de vier milieuthema's. De uitgenodigde aannemers krijgen de beschikking over de tool waarmee zij zelf hun inschrijving kunnen berekenen. Om ervoor te zorgen dat inschrijving en uitvoering op een juiste wijze verloopt worden de door de inschrijvers ingevulde Dubotool op juistheid beoordeeld en worden bij gunning de definitieve bewijsstukken gevraagd en gecontroleerd. Hierbij moet gedacht worden aan het adres van de producent en de leveringslocatie van de materialen, kentekengegevens van de voertuigen en LCA (levenscyclusanalyse) van de materialen. Bij oplevering van het werk wordt een evaluatiebijeenkomst gehouden waarbij beoordeeld wordt of de uitvoering heeft plaatsgevonden conform de inschrijving. Een boeteregeling is onderdeel van de toepassing van Dubotool.