BOOT - Ingenieurs met een verhaal

BOOT beschikt als ingenieursbureau over brede en gedegen kennis om de klimaatopgaven aan te pakken. Wij werken onder meer met de door ons ontwikkelde Nationale Hittestresskaart, beschouwen het functioneren van het rioolstelsel, de oppervlakkige afstroming en de interactie tussen deze componenten. En ook brengen wij droogte en overstromingskansen in kaart.

Met de verkregen inzichten adviseren wij u in maatregelen om uw openbare ruimte klimaatadaptief in te richten. En onze expertise gaat verder: wij als ingenieurs van BOOT hebben de kennis om maatregelen te vertalen naar de praktijk en projecten van A tot Z te begeleiden.

Contact

William Hendriks
E. w.hendriks@buroboot.nl
T. 06-10244272