Gebiedsmanagers

Gebiedsmanagers pakt door op het klimaatakkoord! Dit akkoord vormt de hoofdmoot van de Nederlandse invulling van het klimaatverdrag van Parijs. Het richt zich, via ruim 600 afspraken, met name op klimaatmitigatie: het voorkomen van klimaatverandering door een milieuvriendelijk systeem.

Gebiedsmanagers grijpt dit akkoord aan en zet koers naar klimaatmitigatie. Met scherpe visie op de invulling van hedendaagse transities maken wij ambities voor klimaatmitigatie concreet. Dit doen we met onze pragmatische projectbenadering, gekenmerkt door een wijkgerichte aanpak. De bewoner speelt herin een hoofdrol terwijl we sturen op beleidskaders, maakbaarheid en betaalbaarheid.

Onze infographic neemt u mee in onze hedendaagse, integrale aanpak en laat zien hoe wij werken aan een toekomstbestendig projectresultaat voor uiteenlopende klanten in de keten zoals gemeenten, ontwikkelaars en aannemers. Zo pakt Gebiedsmanagers haar verantwoordelijkheid in de overgang naar een duurzame samenleving.

Contact