Econsultancy

Econsultancy is een onafhankelijk ingenieursbureau. In opdracht van overheden, het bedrijfsleven en particulieren voeren wij projecten uit op het gebied van bodem, waterbodem, water, infra, archeologie, ecologie, geluid en lucht.

Wij ondersteunen overheden en bedrijven bij het oplossen van milieuvraagstukken. Ons werkterrein beperkt zich niet alleen tot de technische aspecten van het milieu. Ook voor vragen op beleidsmatig, juridisch, financieel of organisatorisch gebied kunt u bij ons terecht. In de uitvoering van projecten staat tevredenheid van onze klanten over kwaliteit, prijs en service voorop.

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerken de diensten. De verantwoordelijke projectleider is het eenduidige aanspreekpunt voor de klant en is verantwoordelijk voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.

Onze medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. Ook persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal, want ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en nieuwe verantwoordelijkheden.

Contact

Boudewijn Arndt
Boudewijn Arndt
E. B.Arndt@econsultancy.nl
T. 06 - 36357566