Drainvast bv

Drainvast heeft in de afgelopen jaren een aantal producten op de markt gebracht om de openbare ruimte klimaatbestendig te maken. Bij alle producten gelden de onderstaande uitgangspunten:

  • Eenvoudig product en simpel toe te passen.
  • Vervuiling is zichtbaar, bereikbaar en beheersbaar.
  • Het achter-/onderliggende systeem blijft vrij van vervuiling

Drainvoeg – maakt elk soort straatwerk waterpasserend

De drainvoeg is een duurzame waterdoorlatende infiltratievoeg voor een goed onderhoudbare waterpasserende verharding. Vervuiling blijft bovenop de drainvoegen liggen, wordt losgereden door het verkeer en kan door de veegmachine worden gereinigd. De onderliggende waterbergende fundering blijft hierdoor vrij van vervuiling. De drainvoegen zijn toepasbaar bij elk formaat steen en bij elk legverband.

Resultaat: vlak aangelegd straatwerk met een toegevoegde waarde. Voordeel: klimaatadaptief ingerichte openbare ruimte, voorkomen wateroverlast, vasthouden hemelwater.

Drainstop: een verborgen kolk die alleen in werking treedt als het waterpeil in de waterbufferende fundering een bepaald maximum niveau overstijgt.

Drainwell: koppelt daken van woningen af en zorgt ervoor dat het dakwater schoon de achterliggende voorziening ingaat.

Drainbrick: een put op steenformaat om eenvoudig problemen van wateroverlast door spoorvorming op te lossen.

Drainstop: een ondergrondse kolk/overstort die het mogelijk maakt om ook in gebieden met een lage k-waarde te kunnen infiltreren. De drainstop voorkomt dat in geval van extreme neerslagsituaties er permanent water in de straatlaag staat

Contact

Annemarie Schuiling
Annemarie Schuiling
E. info@drainvast.nl
T. 06-40217608