Hendrikse Relinen (IKN)

Het renoveren van leidingen gebeurt door middel van een kous of glasvezelmat gedrenkt in een twee-componenten kunsthars. Hier zijn drie technieken voor ontwikkeld.

1. Deelrenovatie
Het renoveren van leidingen door middel van een glasvezelmat met koud uithardende twee-componenten hars in (deel)lengtes van 0.3 tot 2,5 meter in één keer. Deze methode wordt het meest ingezet bij plaatselijke schades en het creëren van overgangen om een zo sterk mogelijke renovatie te maken.

2. Kousrenovatie
Het renoveren van langere lengtes leidingen met een naaldviltkous, al dan niet versterkt met glasvezel, in combinatie met een warm uithardende twee-componenten hars. Deze methode wordt vooral ingezet voor het renoveren van langere lengtes en het weer glad maken van de binnenzijde van leidingen.

Met deze methode is het mogelijk om langere lengtes tot 20 meter te renoveren. Het uitharden van de kous gebeurt met luchtdruk. Met behulp van deze techniek is het ook mogelijk om bochten van 90º te renoveren.

3. Inlaatrenovatie
Het renoveren van aansluitingen op de hoofdleiding door middel van een stuk inlaat met manchet of een stuk inlaat met een stuk hoofdleiding. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van voorgevormd glasvezelversterkt naaldviltmateriaal met meestal een koud uithardende hars.

Riool- of leidingrenovatie wordt vooral toegepast bij leidingen op plaatsen waar vervangen moeilijk, duur of zelfs onmogelijk is.

Hoe werkt het
De gekozen kous (polyester naaldvilt of glasvezel) wordt geïmpregneerd met een kunsthars. Het te relinen riooldeel wordt afgesloten van het rioolsysteem. Vervolgens wordt het schoongemaakt, obstakelvrij gemaakt en geïnspecteerd. De kous wordt ingebracht via een put. Waterdruk of luchtdruk zorgen ervoor dat de kous zich tegen de wand nestelt. De hars hardt uit door behandeling met UV-licht of door verwarming met water of stoom.

Welke kousmethode is geschikt voor uw riool?
Voordat de kousmethode kan worden toegepast, moet u een drager (de kous), het type kunsthars, de inbrengmethode en de manier waarop de hars wordt uitgehard kiezen. Deze keuze hangt af van de omstandigheden ter plaatse.

  • Drager
    Is het riool gebaat bij een polyester-naaldviltkous, een glasvezelkous of is er een combinatie van beiden nodig?
  • Hars
    Moet de gekozen kous worden geïmpregneerd met polyesterhars, epoxyenhars of met vinylesterhars? Temperatuur, resistentie en omgeving spelen hierbij een belangrijke rol.
    Uitharding
  • Is gekozen voor een glasvezelkous, dan kan er worden gekozen voor uitharding met behulp van stoom of uitharding met behulp van Uv-licht. Bij een polyester-naaldviltkous komt de uitharding tot stand door verwarming met stoom of water.

Contact