Hydrorock International

Hydrorock International BV is een Nederlands bedrijf gericht op duurzaam water management. Wij richten ons op de ontwikkeling, productie en verkoop van innovatieve producten op terrein van hemelwater en oppervlaktewater. Het betreft een scala aan oplossingen voor het afkoppelen van hemelwater, waterbuffering, drainage, infiltratie en irrigatie door toepassing van steenwol als basismateriaal.

Hydrorock® is voortgekomen uit een intensieve samenwerking tussen twee bedrijven uit de isolatie- en steenwolsubstraten branche: Rockwool en de Asbipro groep.

Hydrorock International zet zich in voor het voorkomen van wateroverlast en verdroging in bebouwde en onbebouwde omgevingen met ecologisch verantwoorde (ondergrondse) oplossingen. Hydrorock® draagt daarmee bij aan het duurzaam kunnen benutten van bodemfuncties.

Contact

Richard Dirne
Richard Dirne
E. Rdirne@hydrorock.nl
T. 0653288160