Sedumplus (NL Greenlabel)

Sedumplus neemt deel als partner in het NL Greenlabel Parkpaviljoen.

Door de schaarse ruimte in Nederland zullen wij als burger steeds meer groen gaan inzetten. Denk bijvoorbeeld aan groen in de tuin of op gebouwen. Op deze plekken zorgt groen voor een duurzame wijze van verkoeling en isolatie, wat een positieve bijdrage levert aan ons klimaat.

Wij van Sedumplus zijn partner van NL Greenlabel om samen te werken aan een meetbare duurzame leefomgeving. Voor nu én in de toekomst voor onze kinderen. Onze passie voor groen willen we dan ook graag overbrengen op de volgende generaties. Dit doen wij door de samenwerking op te zoeken met scholen, bedrijven, gemeentes en instellingen. Daarnaast bieden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om een zich zelf te kunnen ontwikkelen en op deze manier betekenis te geven voor onze duurzame geteelde producten.