De Aquanoom

De Aquanoom is het adviesbureau voor beheer en onderhoud van oppervlaktewater.

Beheerders van gemeenten en waterschappen mogen van ons een goed advies verwachten op het gebied van baggeren, oeverbescherming, civiele kunstwerken, ecologische vraagstukken en het klimaat. Wij stellen doordachte beheerplannen op waarbij een duidelijk link is gelegd tussen beleid, ambitie en het onderhoud. Ons doel is uw ambitie waarmaken.

Onze kernactiviteiten:

  • Peilwerkzaamheden
  • Inventarisaties en inspecties van oevers, duikers en civiele kunstwerken (ook NEN 2767-4)
  • Werkvoorbereiding
  • Directievoering
  • Toezicht
  • Opstellen van beleids- en beheerplannen
  • GIS en databeheer
  • Oplossingen voor klimaatadaptatie
  • Ecologische onderzoeken, monitoring en ontwerp

Contact