Inter Act industrial automation

Inter Act is sinds 1989 actief in Nederland als automatiseerder voor industriële processen en de afvalwaterindustrie. Vanaf 2000 focussen wij ons met TeleControlNet op web- en cloud-based telemetrie oplossingen. TeleControlNet is een universele IoT suite met de volgende functionaliteit:

 • Bediening en monitoring op afstand
 • Asset Management – Correctief en preventief onderhoud (BRL inspecties) inclusief rapportage
 • 4Caster – Predictief onderhoud voor o.a. pompen
 • Real Time Control – regenwaterbuffering in het rioleringsstelsel en energiereductie van drukriolering


Met ons TeleControlNet SmartCity concept hebben we ervaring met de volgende applicaties:

 • Bluswatervoorzieningen
 • Bodemvochtigheidsmeting
 • Brug-/Tunnelautomatisering
 • Fonteinen en waterspeelplaatsen
 • Grondwaterstandmonitoring (peilbuizen)
 • Infiltratieoplossingen (groenbeheer)
 • Irrigatie (o.a. sportvelden incl. regenwaterbuffering)
 • Kwaliteitsmeting drinkwater
 • Kwaliteitsmeting oppervlaktewater
 • Overstromingsmonitoring
 • Regenwateropslag
 • Rioolbeheer
 • Toepassen meteo data in besturingsoplossingen
 • Verlichting van gebouwen en kunstobjecten
 • Videomonitoring


Voor elke applicatie gaan wij graag de uitdaging aan!