Stadswerk

Vereniging Stadswerk Nederland

Stadswerk is dé vereniging van actieve gemeenten, betrokken bedrijven en gedreven professionals in de fysieke leefomgeving.

Onze openbare ruimte is een heel kostbaar bezit. Daar gebeurt het, daar krijgt de cultuur van de samenleving vorm en ontwikkelt een gemeente identiteit.

Wat hebben we nodig om onze fysieke leefomgeving goed te ontwerpen, in te richten en te beheren? En hoe kunnen we dit doen samen met betrokken burgers? Vraagstukken waar alle gemeenten en hun ketenpartners mee bezig zijn.

Vereniging Stadswerk Nederland biedt aan alle Nederlandse gemeenten een forum om kennis en ervaring op dit brede terrein uit te wisselen. Als lid van de internationale vakvereniging IFME zijn we ook aangesloten op internationale kennisuitwisseling. Met een netwerk van ruim drieduizend gedreven vakgenoten verbindt Stadswerk mensen en partijen. Dit doen we onder meer door het organiseren van bijeenkomsten en excursies. Via Stadswerk magazine (uitgegeven door Uitgeverij Virtùmedia), dat 10 keer per jaar verschijnt, bereiken we een nog veel grotere groep.