Water2Keep

We worden steeds vaker geconfronteerd met extremen: heftige regenbuien en langdurige perioden van droogte. Regenval leidt zo tot wateroverlast, terwijl in perioden van droogte het gebruik van drinkwater toeneemt.

Toch is de oplossing simpel:
Als we allemaal aan de bron voldoende regenwater opvangen, dan wordt het riool ontlast van schoon water. Regenwater kan zo nuttig gebruikt worden in perioden van droogte. Zo maken we van de nood een deugd!

Met de Rainblock® willen we iedereen inspireren om met regenwater aan de slag te gaan.

De Rainblock® is een regenwaterschutting of kan tegen een muur worden geplaatst en is eenvoudig te koppelen aan de regenpijp. Door de holle modules te stapelen en onderling te verbinden, kun je net zoveel water opvangen als je zelf wilt. Het opgevangen regenwater kun je direct gebruiken in de tuin en met aanvullende voorzieningen zelfs voor het doorspoelen van het toilet en de wasmachine. Bij volle modules kan het teveel aan regenwater in de bodem worden gebracht via het Rainblock® Infiltratiesysteem. Het water wordt zo bij regenbuien ververst.

De Rainblock® maakt het opvangen en gebruiken van regenwater leuk en haalbaar voor iedereen. Door de modulaire opbouw past het systeem goed in tuinen en binnenstedelijke gebieden met weinig ruimte.

Contact

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.