Klimaatweb

Klimaatweb is een kennisportal voor de duurzame professional. Door kennis en ideeën over een duurzame en leefbare samenleving uit te wisselen, ambieert Klimaatweb een bijdrage te leveren aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Alle aspecten en sectoren die hierbij een rol spelen komen aan de orde; van klimaatverandering en duurzame energie tot mobiliteit, circulariteit, consumptie, industrie, gebouwde omgeving en landbouw. Professionals blijven op de hoogte via nieuwsbrieven, de digitale kennisbank en themadossiers op het portal en via cursussen en events (via de Berghauser Pont Academy). Samen met Energie Samen geeft Klimaatweb het tijdschrift Wind & Zon – Vakblad Duurzame Energie uit. De leidende principes zijn dat de kwaliteit altijd doorslaggevend is, dat er wordt samengewerkt met de beste experts uit het veld, er zoveel mogelijk perspectieven getoond worden en dat Klimaatweb een platform is voor zowel de uitwisseling van kennis als inhoudelijke discussie. Klimaatweb is onderdeel van de Berghauser Pont Mediagroep (BPM).

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.