Sportvisserij Nederland

Een veranderend klimaat heeft impact op vis. Hittestress, droogte en wateroverlast, we zien steeds vaker dat in stedelijk water calamiteiten optreden. Vissen komen in nood met soms grootschalige vissterfte. Hoe moet je dan handelen? En beter hoe kun je dit voorkomen? En nog beter: hoe zorg je dat met de aanpak van het probleem waterpartijen een bredere maatschappelijke functie krijgen?

Sportvisserij Nederland is de landelijke koepel van de 800 hengelsportverenigingen waarbij 700.000 sportvissers zijn aangesloten. We zijn gevestigd in Bilthoven en in 7 regiokantoren waar in totaal 100 professionals werken aan betere omstandigheden voor vis en meer mogelijkheden voor sportvissers. We adviseren waterschappen, gemeenten en hengelsportverenigingen onder andere over het beheer en de inrichting van stedelijk water.

Op onze stand aandacht voor:

  • bestrijding van klimaatgerelateerde calamiteiten met vis in stedelijk water
  • optimale inrichting van stedelijk water om calamiteiten te voorkomen
  • hoe stedelijk water via ons concept van VISparels weerbaarder wordt tegen klimaatproblemen als droogte en hittestress. De VISparel is een voorbeeld van een multifunctionele klimaatmaatregel in de stad. Waterpartijen bieden verkoeling, bergen overtollig water en dragen bij aan de sponswerking van de stad. Een als VISparel ingerichte vijver heeft daarbij een bredere maatschappelijke waarde: kwetsbare doelgroepen vinden daar ontspanning, het verbetert biodiversiteit, esthetisch aangenaam, voor de wijk een uitloopgebied, verbetert publieke betrokkenheid bij waterbeheer.

Contact

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.