Arcadis

Vraagstukken zoals klimaatverandering en snelle verstedelijking maken onze wereld steeds complexer. Of het nu gaat om het optimaliseren van de ruimte in steden of het bouwrijp maken van braakliggend terrein, wij behalen uitzonderlijke en duurzame resultaten voor onze klanten.

Arcadis is toonaangevend in ontwerp en consultancy op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. We vinden het belangrijk om de in het Klimaatakkoord geformuleerde doelen en intenties te vertalen naar concrete stappen en zetten daar graag onze internationale ervaring voor in. Samen met opdrachtgevers, hun stakeholders en complementaire partners ontwikkelen en realiseren we integrale, haalbare oplossingen voor de duurzame ontwikkeling van steden en regio's. Zo zoeken we actief naar kansen om klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire productie en duurzame mobiliteit te koppelen aan ruimtelijke investeringsprogramma's en bouw- en transformatieprojecten, zodat meerdere belangen en ambities in het gebied gediend worden.

Arcadis. Improving quality of life.

Contact

Derjan Welleweerd
E. derjan.welleweerd@arcadis.com
  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.