Rockflow

Het klimaat verandert: hoe vangen we extreme regenval op? Er valt niet alleen méér regen als gevolg van de klimaatverandering; de buien zijn met name vaker extreem. Dat betekent dat in korte tijd heel veel water moet worden opgevangen en afgevoerd. Op het platteland is dat meestal niet zo'n probleem, maar in de groeiende stedelijke omgeving des te meer. Steeds meer oppervlak is bestraat of verhard, waardoor het water niet meer in de bodem kan en via de riolering moet worden afgevoerd. Dat systeem is niet berekend op extreme buien, met als gevolg ondergelopen straten en kelders en andere wateroverlast voor de burgers. De enige manier om die overlast te voorkomen, is zorgen dat het water sneller en beter wordt opgevangen en afgevoerd of gebruikt.

Rockflow is een innovatief watermanagementsysteem dat de neerslag van extreem zware regenbuien snel en effectief buffert om het daarna gedoseerd te infiltreren in de bodem of af te voeren naar het rioolsysteem.

Rockflow wordt onder meer toegepast bij wateroverlast in straten, op pleinen en in wijken, bij de afkoppeling van gebieden van het rioleringsnet, en bij de (her)inrichting van wadi's.

De voordelen van Rockflow

Hoge afwaterings- en buffercapaciteit: Rockflow steenwol elementen kunnen in zeer korte tijd 95% van hun volume aan water opnemen. Dat betekent dat vrijwel het gehele volume van de elementen beschikbaar is voor de opvang van water.

Geen verlies van stedelijke ruimte: Het basismateriaal is steenwol en dat heeft alle eigenschappen van steen. Auto's kunnen bovenop het systeem parkeren zonder dat de elementen hun vorm verliezen of aan functionaliteit inboeten. Alle stedelijke functies blijven gewoon gehandhaafd.

(In-)filterend: De structuur van de steenwolelementen filtert eventuele vervuiling uit het instromende water, waardoor het systeem niet verstopt raakt. Het systeem blijft aan de onderzijde infiltreren, zelfs zonder gebruik van geotextiel. Het water lokaal vasthouden is goed voor de waterbalans.

Flexibel: De steenwolelementen zijn eenvoudig en zonder verlies van eigenschappen tijdens en na de installatie aan te passen (zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en prestaties), zodat eventuele leidingen of andere obstakels in de bodem geen beletsel vormen.

Duurzaam: Steenwol is een natuurlijk materiaal (gemaakt van natuurlijk gesteente) dat op een duurzame manier wordt geproduceerd door ROCKWOOL. Steenwol is 100% recyclebaar.

Contact

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.