ACO

Als producent en ontwikkelaar van innovatieve en duurzame afwateringsproducten en -systemen is ACO dé specialist in watermanagement

Inspireren

Steeds vaker schuiven wij aan bij bouwteams. Daar denken wij mee over de invulling van Intelligente, Duurzame , Stedelijk Afwateringssystemen. Wij noemen dat IDSAS. Wanneer afwateringsproblematiek in beeld komt gaan bij onze alle radartjes draaien. We inspireren elkaar waardoor vernieuwende ideeën en creatieve oplossingen worden geboren. En bestaat een oplossing nog niet, dan maken wij hem! #askACO

Op onze inspiratiestand vertellen wij u graag meer over:

  • ACO Qmax ~ buffergoot die grote hoeveelheden water in 1 x opvangt, bergt en weer afgeeft
  • ACO GroenAccu ~ Een slimme waterbuffer voor verkoeling tijdens warme perioden
  • StormBrixx ~ het buffersysteem voor opvang van overtollig regenwater

Graag verwelkomen wij u op Paviljoen 17

Wat wij voor u doen

Door de toenemende noodzaak van klimaatadaptieve maatregelen wordt het belang van goede kennis steeds groter. ACO kan met haar decennia ervaring en diversiteit aan producten water opvangen, bufferen, verdampen en eventueel infiltreren in de bodem, zodat uiteindelijk de riolering wordt ontlast. Want als de riolering het niet aankan, ontstaat er wateroverlast. Juist daarom zitten wij al vroegtijdig aan tafel bij de opdrachtgever om mee te denken over waterbeheer. Hierdoor worden de randvoorwaarden voor bouwprojecten eerder duidelijk en kunnen er maatwerkoplossingen worden geboden. Collect, clean, hold en release zijn belangrijke thema's bij ACO. Aan deze thema's zijn diverse oplossingen verbonden voor het opvangen, behandelen, bergen en afvoeren van regenwater. Met deze oplossingen zorgt ACO ervoor dat mensen en natuur optimaal profiteren van regenwater. Wij zijn benieuwd naar uw afwateringsvraagstuk.

#ACO #klimaatbestendig #klimaatverandering #klimaattuin #afwateringstechniek #hemelwater #lijngoot #lijnafwatering #SpongeTop #Stormbrixx #Rainbloxx #waterbuffer #groendak