AquaBASE

Wat is AquaBASE?

AquaBASE is een zeer stabiele fundering opgebouwd met een steenslag 8/32 en daardoor voorzien van holle ruimte. Door een granulair materiaal toe te passen in combinatie met de juiste wapeningen en geotextielen bouwen we een volledig belastbare fundering waarin water kan worden gebufferd. We geven dus als we praten over AquaBASE, de fundering een extra functie mee. We creëren in de fundatie een holle ruimte van gegarandeerd tenminste 35%, dit betekent dat als de fundering een 25cm hoog is er al een 85-90 liter water per m2 kan worden gebufferd.

Gezien de ambities die we ons in Nederland gesteld hebben met betrekking tot het deltaplan klimaat adaptatie en het daarbij zo klimaat & water robuust willen inrichtingen van onze openbare ruimte, dan zien we dat er een enorme uitdaging voor ons ligt. De overheden die onze openbare ruimte beheren hebben naar aanleiding van dit deltaplan ook een verplichtingsopgave gekregen omtrent hemelwater. We zien dat de onder andere vanuit de Waterschappen een wens wordt uitgesproken om op relatief korte termijn een 50% minder hemelwater aan te bieden op de riolen. Dankzij AquaBASE kan er een mogelijke oplossing voor deze uitdaging worden aangedragen.

Daarbij komt dat het veranderende klimaat zorgt voor aantoonbaar meer intense regenbuien, en dat leidt tot steeds meer uitdagingen in het als maar drukker wordende stedelijk gebied. Met onze AquaBASE waterbufferende fundering kan veel meer regenwater geborgen en verwerkt worden dan in vergelijking met de traditionele funderingen zonder dat er ingeboet wordt op de constructieve eigenschappen. Daarmee vormt het AquaBASE systeem een mogelijke duurzame oplossing voor de uitdaging omtrent het anders omgaan met hemelwater. De drijvende krachten achter dit systeem zijn de samenwerkende partijen Rotim, v.d. Bosch Beton, TenCate en Syntraal. Juist het stabiel bouwen van een fundering met holle ruimte daar ligt een unieke kans!

AquaBASE is voortgekomen uit een bij elkaar gekomen denk- werkgroep vanuit de hierboven genoemde ondernemingen. Door samen productkennis, ervaringen in engineering, ervaringen in uitvoering en logica te delen is AquaBASE ontstaan. AquaBASE is een stabiele waterbufferende constructie voorzien van een elementenverharding of een asfaltverharding die dankzij een slimme samenwerking met diverse treden ervoor zorgt dat het water infiltreert naar de fundering toe. Door een haalbaarheidsonderzoek te doen waarin we de wensen van de opdrachtgever opnemen en waarbij we de omgeving scannen, kunnen we een voorstel maken voor een AquaBASE constructie.

Op het moment dat het water in de fundering aanwezig is kan er voor worden gekozen dit in de bodem te laten verdwijnen middels infiltratie richting het grondwater. Mocht de bodem het water niet goed kunnen verwerken dan is er de optie om het overtollige water af te voeren naar een plek waar we dit kwijt kunnen. We zorgen dus voor een vertraagde afvoer middels een extra buffer. Dit zorgt voor een volledig andere belasting op ons rioolstelsel en zelfs bieden we de mogelijkheid tot een 100% afkoppeling op het bestaande riool. Ook het afkoppelen van tuinen en daken behoort tot een zeer realistische mogelijkheid. Dankzij de buffer onder de verharding verdwijnt het water naar de fundatie en kan het daardoor geen overlast meer op straat veroorzaken. Dankzij onze unieke engineering kunnen we diverse scenario`s doorwerken die als maatpakket voor de beoogde locatie worden gepresenteerd aan de opdrachtgever. We kunnen dus zorgen voor een klimaat adaptieve oplossing geschreven voor een specifieke locatie.

We doen dit niet zomaar overal! Er dient zeer zorgvuldig te worden omgegaan met het aanleggen van klimaat adaptieve systemen. De locatie moet juist zijn, de levensduur van de constructie dient ruimschoots aan de normaal gewenste constructie levensduur te voldoen en de werking van het systeem zal moeten worden gewaarborgd ook in de gebruiksfase. De firma`s die betrokken zijn bij AquaBASE bouwen een systeem volledig goed onderbouwd of we doen het niet! Vandaar dat we altijd starten met een omgevingsscan en haalbaarheidsonderzoek. We maken altijd maatwerk, elk stukje Nederland is uniek.

Een goed doordacht systeem, gebouwd op de juiste kennis en met de juiste materialen, kan een zeer grote aanvulling zijn op het klimaat adaptief inrichten van onze openbare ruimte en zeer zeker bijdragen aan het water robuust inrichten van onze steden en openbare ruimte.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.

  • Ontdek alle denkbare noviteiten voor een water-, hitte- en droogtebestendige leefomgeving.